LSCI geeft professionals kennis en vaardigheden om koers te houden met jongeren in crisissituaties
Vertrouwen opbouwen
angst verminderen
   gedrag veranderen
  • groepsleiding
  • leerkrachten
  • gezinshuisouders